Robotten arbejder selvstændigt

Når vi ser film, hvor robotter optræder, er det ofte i form af menneskelignende skikkelser, som kan foretage sig ting, som mennesker gør. Sådan er virkelighedens robotter sjældent. Filmens robotter er et fantasibillede og måske et udtryk for, hvordan vi gerne så, at robotter fungerede og så ud, men i virkelighedens verden er en robot “blot” en maskine. Til gengæld er det en maskine, der kan arbejde selvstændigt, når først den er konstrueret og programmeret.

En robot er kendetegnet ved, at den kan agere selvstændigt ud fra den programmering, som vi har lagt ned i den. Ved hjælp af sensorer kan den forholde sig til omverdenen og reagere på den, og ved hjælp af såkaldte effektorer kan den så udføre en række handlinger i forhold til denne omverden. Effektorerne er som regel motorer af forskellig art, som omsætter den programmering, der er lagt ned i robotten, til handlinger.

Robotterne vinder frem på nye områder

Indtil for nylig har robotter mest været brugt til at erstatte menneskelig arbejdskraft ved arbejdsopgaver, som er nedslidende og præget af eksempelvis ensidigt, gentaget arbejde. For eksempel traditionelt samlebåndarbejde, hvor robotterne kan sættes ind og erstatte et menneske ved montage af enkeltdele til produkter. Youtube vrimler med interessante videoer, der viser robotterne udføre handlinger i produktioner, som før krævede mange hænder. Sprøjtemaling, arbejde i kemiske miljøer og farligt arbejde i miner er nogle af de områder, hvor robotter gør stor gavn.

Robotterne vinder imidlertid frem på nye områder. Medierne har haft mange historier om, hvordan robotter kan sættes ind på plejehjem og hospitaler, hvor de kan bruges til personlig pleje af patienter og plejehjemsbeboere. Det er ikke altid gået stille af sig, for mange har haft svært ved at se, hvordan en robot skulle kunne afløse en SOSU-assistent ved vask og pleje af et svagt, ældre menneske – men det behøver ikke være negativt, at robotterne tager over på den type opgaver. Mange ældre vil føle, at de i mindre grad får intimideret deres privatliv og overskrevet nogle personlige grænser, når det er en robot, der hjælper med intimvask m.v. i stedet for et menneske.

Robotter bruges i dag også ved en række operationer på hospitaler, og de har også ved den type opgaver deres fordele, fordi de arbejder uden at blive trætte og med en præcision, som det kan være svært for mennesker at opretholde gennem en hel arbejdsdag.

About The Author

mts_blogging