Robotten som praktisk hjælper

Pepper hedder en ny robot, som er en blandt flere af en type, der er tænkt som hjælper for folk, når de søger information og i det hele taget har brug for at få formidlet viden eller andet.

Endnu er det en sjældenhed, at vi bliver mødt af en robot, hvis vi henvender os på et hotel eller på et bibliotek, men måske er fremtiden ikke så langt væk. I Japan bliver robotter af Pepper-typen brugt i butikker, hvor de varetager funktionen som butiksassistent, og på hospitaler har den en funktion, hvor de hjælper lægerne og sygeplejerskerne med at kommunikere med patienterne.

Om en robot kan bruges til den type opgaver, afhænger helt af, hvordan den programmeres. For en robot er en maskine, der er afhængig af, hvad der puttes ind i den af data. Men gøres det rigtigt, kan robotten udvikles til at føre en samtale, give svar og formidle viden på en måde, som vi ikke har kendt til tidligere.

Nye krav

Allerede i dag begynder der at være problemer med at skaffe medarbejdere nok i plejesektoren og andre steder. I 2020 vil der være næsten 350.000 danskere over 80 år, og mange af dem vil have brug for pleje. Når der ikke kan skaffes varme hænder nok, må vi forsøge at løse dette opgavepres på en anden måde, og en vej kunne sagtens være en øget brug af robotter som Pepper.

Allerede i dag er der flere steder i landet gennemført forsøg på plejehjem, hvor man bruger robotter til vask og anden form for personlige pleje af de ældre, og generelt har plejehjemsbeboerne taget pænt imod dette. For nogle kan det endog være en behagelig lettelse af blive vasket eller hjulpet med toiletbesøg af en robot, fordi mange opfatter det som en overskridelse af deres personlige grænser, når de skal hjælpes af et andet menneske med de mest intime ting.

En robot som Pepper koster omkring 130.000 kr., og den kan programmeres ved hjælp af apps, som man har på sin smartphone. Det er derfor nemt at arbejde med robotten, der kan bringes til at gøre næsten alle de opgaver, man gerne vil have den til – inklusive kommunikation og formidling, som ellers har været noget af det vanskeligste at få en robot til at gøre på en naturlig måde.

About The Author

mts_blogging