Når robotter samarbejder

Robotter ser vi gerne som menneskets tjenere – robota, som ordet robot kommer af, er tjekkisk og betyder tjener eller slavearbejder – og sådan skal de også opfattes. Men i fremtiden vil vi i høj grad se robotter, der går sammen om at løse arbejdsopgaver, og hvor mennesker egentlig ikke deltager på nogen måde andet end ved initieringen af den konkrete arbejdsopgave.

Forskere ved det danske DTU Elektro arbejder således med flere projekter, hvor robotter med forskellige arbejdsområder anvendes til sammen at løse forskellige jobs. Det kan for eksempel være en robot, der som en flyvende drone kan samarbejde med en robot på jorden, sådan at de sammen kan løse mere specialiserede og avancerede opgaver. Der kan også være tale om robotter, der kan samarbejde under vandet og for eksempel benyttes ved etablering af vindmølleparker eller ved vedligeholdelse af fundamenterne til havvindmøller.

Den type opgaver er ofte vanskelige eller farlige, og det vil være en stor fordel, hvis de helt eller delvist kan udføres af robotter.

Robotterne får større intelligens

For at robotterne kan samarbejde, kræver det, at deres “intelligens” udvikles mere, end det ellers har været tilfældet. Traditionelt er robotter i industrien for eksempel udviklet til at kunne løse gentagne og ensidige opgaver for på den måde at aflaste industriarbejderne, men når robotterne skal samarbejde, skal de i højere grad være i stand til at kunne reagere på foranderlige situationer. Altså på en måde agere selvstændigt på, at der sker ændringer i de ydre forhold, sådan at de i højere grad kan bygge videre på hinanden forskellige funktioner. Et eksempel er, hvis en flyvende robot får problemer med sin fremdrift – så vil den kunne tage bestik af situationen og koble sig på en anden robot propel.

About The Author

mts_blogging