Kunstig intelligens – tager robotterne over?

Kunstig intelligens er blevet et mantra i disse år – og et begreb, der om noget vil være med til at videreudvikle robotterne i de kommende år, så vi vil komme milevidt fra de kendte industrirobotter, der kan sprøjtemale og skrue biler sammen til maskiner, der næsten kan tænke selv og måske føre handlinger ud i livet, som de selv ræsonnerer sig til. Det er et skrækscenarie for nogle og en ønskedrøm for andre – og et faktum er det, at den fortsatte udvikling af kunstig intelligens vil give udviklingen af robotteknologi et kvantespring fremad.

I de næste år vil vi se en udvikling inden for kunstig intelligens, som ingen kunne have forudset for får år siden.

Kunstig intelligens handler om, at vi, når vi programmerer vore computere, forsøger at indlejre strukturer, som gør, at de kan begynde at udføre tankestrømme og handlinger, som ellers har været forbeholdt os som tænkende mennesker.

Bliver ikke som mennesker

I dag er kunstig intelligens meget veludviklet, hvor det for eksempel handler om at udnytte matematiske modeller. Computere kan således konkurrere med de bedste skakspillere i hele verden om, hvem der er den bedste spiller, og i flere lande arbejdes der med ansigtsgenkendelse af mennesker, der går på gaden. Kina er berygtet for sit arbejde med dette, idet man forudser, at det er den lige vej til den totale overvågning af alle mennesker, når de kan blive filmet og analyseret, når de går forbi et overvågningskamera på gaden.

Der, hvor den kunstige intelligens stadig halter bagefter mennesket, er inden for udviklingen af de kognitive evner. Her er mennesker lysår foran med vores hjerne, der på et splitsekund kan analysere og bearbejde psykologiske input fra andre mennesker, så vi danner os et indtryk af dem og kan reagere fornuftigt i forhold til dem. Den evne er meget svært at få ind i et kunstigt intelligensmønster, men i takt med, at vore computere får stadig større datakraft, vil det blive muligt at lave simuleringer, der fører til en kognitiv kunstig intelligens. Når det sker, vil vi være tættere på egentlige menneskelignende robotter, som vi kender dem fra science fiction filmene!

Sprog er også et felt, hvor det stadig er vanskeligt at få skabt en brugbar kunstig intelligens. Men i dag skrives en del artikler til for eksempel hjemmesider om børshandler og sport med hjælp fra kunstig intelligens, sådan at mennesket kan bruge sine kræfter på de dybere, mere analyserende tekster.

About The Author

mts_blogging